YUNANİSTAN’IN İZMİRİ İŞGALİ HAKKINDA KISA BİLGİ

YUNANİSTAN’IN İZMİRİ İŞGALİ (15 Mayıs 1919)
• İki günde 4.000 türkü katletti.
• A.B.D. durumun incelenmesi için bölgeye Amiral Bristol’ü gönderdi.
Amiral Bristol Raporu :
• Bölgede Türkler yoğunluktadır.
• Yunan işgali haksızdır.
O Türkler’in haklılığını dünyaya duyuran ilk uluslar arası belgedir. Yunan işgaline karşı Kuvay-i Milliye örgütlenmesi doğdu.
General Harbord Raporu :
• Doğu Anadolu’da Türk çoğunluğunun olduğunu söyleyerek, Ermenilerin taleplerine karşı çıkmıştır.