Yönetmelik Hakkında Kısa Bilgi

Yönetmelik Hakkında Kısa Bilgi
• Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri­nin, kendi görev alanlarını kanunların ve tüzük­lerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak kaydıyla çıkardıkları idari işlemlere yönetmelik denir.

Not:
Her yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanması zorunlu değildir.