Yararlı Cemiyetler Hakkında Kısa Bilgi

YARARLI CEMİYETLER

Trakya-Paşaeli Cemiyeti
Doğu Trakya ve çevresini savunur.
(İzmir) Redd-i İlhak Cemiyeti
Batı Anadolu’yu savunur. Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Trabzon ve çevresini savunur. D.Anadolu Müdafa-i Hukuk
Cemiyeti D.Anadolu ve çevresini savunur. Klikyalılar Cemiyeti
Adana ve çevresini savunur
Milli Kongre Cemiyeti
Genel tepkidir.

❖ Yararlı cemiyetler Basın -yayın yoluyla bölgelerde Türk ispatlamaya
çalışırlar.

Kongresinde (4-11 Eylül 1919) cemiyetler tek bir çatı altına toplanarak ulusal bir nitelik kazandılar.

❖ İşgallere karşı doğan ilk tepki cemiyetlerdir.
• Kürt-Teali Cemiyeti
Güney Doğu Anadolu’ da Özerk Kürt Devleti kurmak istiyorlar.

❖ Yararlı Cemiyetler, basın-yayın organları ile haklılıklarını dünyaya duyurmaya çalıştılar.
kullandıkları
Bağımsızlık için yöntemler yanlıştır.