XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Durumu

XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Durumu
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından birçok değişimin yaşandığı bir yüzyıldır. Siyasi sınırlar, yönetim anlayışı, demografik yapı, kültürel hayat, teknolojik gelişmeler değişimin yaşandığı belli başlı alanlardır. XIX. yüzyılda başlayan bu değişimin etkisi XX. yüzyılın ilk yıllarında da görülmektedir. Bu etkilersonucunda yaşanan olaylardevletin kaderini de belirlemiştir.
Mutlakiyet yönetiminden meşrutiyete geçilmiş ve padişahın yanında İttihat ve Terakki Fırkası da yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştır. Milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanan milletlerle uğraşan yöneticiler, biryandan da Avrupalı Devletlerin iç işlerine karışmalarını engellemeye çalışıyordu. Ancak uygulanan politikalar sorunlara çözüm bulamıyordu. Osmanlı ekonomisi de çok kötü durumdaydı. Dış borçların ödenmesi için Düyunuumumiye İdaresi kurulmuş ve alacaklı devletler Osmanlı Devleti gelir kaynaklarına el koymuştu.
Osmanlı Devleti’nde iç karışıklıkların olduğu, savaşların devam ettiği bu dönemde sosyal yaşam da değişiyordu. Kaybedilen topraklardan gelenler ve köyden kente göç edenlerle beraber şehirli nüfusu artıyordu. Nüfus artışı ile beraber teknoloji de şehirleri ve yaşamı değiştiriyordu. Elektrik, otomobil, tramvay, telefon vetelgrafkullanılmayabaşlanıyordu.
Basın yayın organlarının sayısı çoğalıyordu. Eğitim alanındaAvrupa örnekalınarak kızöğrencilerin de eğitim alabildikleri yeni eğitim kurumları açılıyordu. Eğitimin yanında güzel sanatlar, mimari, resim, müzik gibi alanlarda da Avrupa etkisi görülüyordu. Avrupalı ressamlar tarzında resimler yapılıyor, mimaride Batı etkileri taşıyan eserler inşa ediliyordu. Yine Batı etkisiyle opera ve bale ülkeye girmeye başlarken tiyatroda yeni oyunlar yazılıyor ve oynanıyordu.

XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nin Durumu