Virüslerin Yapısı Hakkında Kısa Bilgi

Virüslerin Yapısı
Latincede zehir anlamına gelen virüslerin hücre zarı, çekirdek ve organelleri yoktur. Virüsler kendi başlarına çoğalamaz. Ancak bir konak hücre içinde çoğalabildiği için zorunlu hücre içi parazitidir. Konak hücre bulamadıklarında kristal yapıya dönüşür ve uzun zaman bu şekilde kalabilir. Virüslerin genom adı verilen genetik materyalleri tek ya da çift sarmallı DNA ya da RNA dan oluşabilir. Genomları kapsit adı verilen proteinden yapılmış bir kılıfla çevrilidir. (Şekil 1.3.25). Virüsler konak hücrenin metabolizmasını kullanarak kendilerini kopyalar ve bu kopyalanma sırasında mu-tasyon geçirebilir. Mutasyon, genetik çeşitliliğin artmasına neden olur. Böylece virüsler farklı ortam koşullarına kolayca uyum sağlayabilir.

Virüsler bulundurdukları nükleik asit çeşidine göre DNA virüsleri ve RNA virüsleri olmak üzere iki grupta incelenebilir. Hayvanlarda DNA ya da RNA virüsleri hastalıklara yol açabilir. Örneğin uçuk ve hepatit B virüsleri DNA virüsüdür. Kızamık, sarıhumma, kuduz, grip ve bitki virüslerinin çoğu RNA virüsleridir. Virüsler genelde belli hücre ve dokularda yerleşip çoğalabilir. Örneğin çocuk felci ve kuduz virüsü beyin ve omurilikte; grip ve nezle virüsü üst solunum yollarında; AIDS virüsü akyuvarlarda (T lenfosit); sarıhumma virüsü karaciğerde; çiçek, kızamık ve siğil virüsü deride çoğalır.

bakteriyofain-yapisi