Virüsler Hakkında Kısa Bilgi

Virüsler Hakkında Kısa Bilgi

VİRÜSLER
• Canlılar ile cansızlar arasında geçit formlarıdır.
• Sınıflandırmada yer almaz
• Hem canlı hem cansız özelliği gösterirler

Canlı özellikler : Nükleik asit taşımaları, çoğalabilmeleri

Cansız özellikleri : Kristalleşmeleri, enerjilerini üretememeleri, enzim sistemlerinin olmaması, metabolizmalarının olmaması
• Zorunlu parazittirler. Çoğalmak için mutlaka canlı hücreye ihtiyaç duyarlar.
• Her virüs çeşidinin konak olarak kullandığı hücre çeşidi farklıdır. Kuduz virüsü ; Sinir hücresinde
Çiçek, kızamık, siğil virüsleri ; deri hücrelerinde Sarı humma virüsü ; Karaciğer hücrelerinde Tütün mozaik virüsü ; Tütün yaprak hücrelerinde Bakteriofaj [Bakterilerde çoğalır.
• pH, radyasyon, yüksek sıcaklık, kimyasal maddeler gibi faktörlerden etkilenirler.
• Mutasyona uğrayabilirler.
• İnsan vücudu virüslere karşı interferon denilen bir madde salgılar.

• Işık mikroskobunda görülemez, elektron mikroskobunda görülür.
• Çubuk, küre, elips şeklinde olabilirler.
Yapısı :
• Nükleoprotein yapıdadır. Yani Nükleik asit ve proteinden meydana gelmiştir.
• Nükleik asit olarak DNA veya RNA’ dan biri bulunur. Virüs Nükleik asidine genom denir. Virüsler taşıdığı Nükleik aside göre isimlendirilir. DNA virüsü veya RNA virüsü
• Nükleik asit dışında protein kılıf bulunur. Protein kılıfa kapsid adı verilir.
• Virüslerde yalnız konak hücrenin zarını eritecek enzim bulunur fakat bu enzimi kendi sentezlemez. Bu enzim virüs oluşurken konak hücreye sentezlettirilir.

Virüs Çeşitleri

DNA Virüsleri
• Çiçek
• Uçuk
• Suçiçeği
• Bakteriofaj
A RNA Virüsleri
• Tütün mozaik
• Grip virüsü
• Çocuk felci
• Kızamık
• Kuduz
• Kabakulak
• Sarı humma

 

Bakteriyofaj Devri

Virüs bbaktyeriye tutunur.. Enzimiyle ( kendi sentezlemez ) bakteri hücre duvarını deler . Açılan delikten DNA ‘ sını bakterinin içine gönderir. Bakterinin kontrolünü ele geçirir..Bakteri ezimlerini ve tüm yapılarını kendi çıkarı doğrultusunda kullanır. Virüs DNA ‘ları kopyalanır. Virüs DNA ‘larının çevresinde protein kılıflar oluşur.
Bakteri ( Konak hücre ) parçalanır.

Virüsler yayılır .

virus

virus1