Vergi Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

Vergi Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

Vergi: Devletin vatandaşlara karşı ödevlerini yerine getirmek amacıyla kişilerin gelir ve mallarından aldığı paraya denir. Devlet bu parayı, doğrudan doğruya topladığı gibi bazı maddelerin satış fiyatlarının üstüne de ekleyebilir. Anayasamıza göre herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi vermek kutsal bir görevdir. Tüm vatandaşlar, verginin kutsallığı bilinciyle, görev ve sorumlulukların tam ve doğru olarak yerine getirmelidirler.

 

vergi