Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Hakkında Kısa Bilgi

Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Hakkında Kısa Bilgi
Enfeksiyon etkenlerinin sağlam kişilere bulaşmasında rol oynayan eklem bacaklılara (bit, pire, kene, sinek vb.) vektör denilmektedir.
Vektörlerle bulaşan önemli hastalıklardan bazıları şunlardır:
• Tifo, kolera, dizanteri, trahom (karasineklerle)
• Sıtma (sivrisineklerle)
• Şark çıbanı, tatarcık humması (tatarcıklarla)
• Tifüs, riketsiya hastalığı (bitlerle)
• Veba (pirelerle)
• Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (kenelerle)
Vektörlerle bulaşan hastalıkların genel özellikleri şunlardır:
• Bu hastalıklarda bulaşma için ara canlıya (vektör) ihtiyaç vardır.
• Vektörlerle bulaşan hastalıkların dağılımı bölgesel özellik gösterir. Çünkü vektörler değişik coğrafya ve iklim özelliklerinde yerleşme ve yaşama özelliğindedir.

• Sıklıkla endemik olarak bulunurlar. Vektörlerin ve hastalığın mevcudiyeti devam ettikçe hastalık yayılmaya devam eder.
• Korunmanın en önemli ilkesi, buluşma aracı olan vektörün ortadan kaldırılmasıdır. Vektörlerle bulaşan hastalıklardan korunma yolları şunlardır:
• Özellikle kırsal kesimlerde vektörler önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bölge halkına yönelik sağlık eğitimi verilerek vektörlerin hastalıkları bulaştırmadaki rolü anlatılmalıdır. Ayrıca topluma vektörlerle savaş yöntemleri öğretilmelidir.
• Bataklıklar kurutulmalı, gübrelik ve çöplükler kontrol altına alınmalı, gıda maddeleri sağlık koşullarına uygun olarak üretilip saklanmalıdır.
• Başıboş hayvanlar kontrol altına alınmalıdır.
• Aşısı olan hastalıkların aşılaması yapılmalıdır.
• Vektörle bulaşan hastalıkların bazıları ulusal (veba, sarıhumma, sıtma, kalaazar), bazıları uluslararası (veba, lekeli humma, sarıhumma) bildirimi zorunlu hastalıklar olduğu için bildirimleri mutlaka yapılarak gerekli tedbirler alınmalıdır.
• Kene ısırması durumunda müdahale mutlaka sağlık kuruluşlarında hekimler tarafından yapılmalıdır.

vektorlerle_bulasan_hastaliklar