Ulusal Devlet Hakkında Kısa Bilgi

Ulusal Devlet Hakkında Kısa Bilgi

Tek bir ulusa dayanan devlettir.
Fransız İhtilali ile ortaya çıkmıştır.
⦁ Tek bir ulustan oluşan devlete denir.
⦁ İmparatorlukların dağılmasına yol açmıştır.
⦁ Bağımsız devletleri simgeler.

ulusal_devlet