Türklerin Anayurttan Göçü Hakkında Kısa Bilgi

Türklerin Anayurttan Göçü Hakkında Kısa Bilgi

Türklerin Anayurttan Göç Etme Nedenleri
1. İklim değişimi {Yazlar! aşırı sıcak ve kurak, kışları aşırı soğuk ve dondur.)
2. Nüfus artışı
3. Hayvan hastalıkları (Yud isimli hayvan hastalığı)
4. Çin baskısı (Dış baskı)
5. Boylar arasındaki mücadele (İç sorun/kargaşa)
6. Otlakların azalması (Ekonomik)
7. Taht kavgaları (Veraset sorunu/hâkimiyet anlayışı)
Not
Türklerin göç etmelerini kolaylaştıran nedenler nelerdir?
1. Göçebe olmaları
2. Atı evcilleştirmiş olmaları
3. Savaşçı olmaları

Göç Yolları
1. Hazar Denizi’nin kuzeyinden batıya gidenler: Avrupa ve Karadeniz’in kuzeyine gitmiş, Hıristiyan olmuş millî benliklerini yitirmişlerdir.
2. Hazar Denizi’nin güneyinden gidenler orta Doğu, İran ve Mezopotamya’ya gelmiş Müslüman
olmuş millî benliklerini korumuşlardır.

Göçlerin Sonuçları
1. Türkler Avrupa’da devlet kurdular.
2. Orta Asya Türk kültür ve medeniyeti değişik bölgelere gitti.
3. Türklerin birçok bölgeye dağılmaları, Türk tarihinin araştırılmasını zorlaştırmıştır.

Not
Türk tarihi hakkındaki ilk bilgileri kimden alıyoruz?
Çinlilerden, Ruslardan, İran’dan, Bizans’tan

turklerin-anadoluya-gocu-hakkinda