TÜRKİYE’DE VATAN KAVRAMI VE VATAN SEVGİSİ

TÜRKİYE’DE VATAN KAVRAMI VE VATAN SEVGİSİ

Vatan,üzerinde yaşayanlara atalardan kalan bir mirastır.Bu vatanın kuşaklar boyu ortaya çıkan sürekliliğini gösterir.Tarih, vatanın sürekliliği uğruna canını ve malını vermekten çekinmeyen örneklerle doludur.Vatan sevgisi Türk toplumunda tarih ve gelenekle değerlerin beslediği bir toplumsal iklimdir.Bu iklimde en büyük değer üzerinde ortak bir kültürün filizlenmesine imkan veren coğrafyadır.Vatanseverliğin özünde işte bu coğrafya işte bu yurt parçası yer alır.Satı Bey’in yüz yıl önce belirttiği gibi vatanseverliğin esası yurt sevgisidir.İnsan memleketine ve vatandaşlarına birçok manevi bağlarla bağlıdır.Hattâ memleketten ayrılınca kendisinde bir vatan hasreti başlar.İnsanları birbirine bağlayan bağlar çok çeşitlidir.Kanda dilde,dinde,devlette birlik,geçmişe ait hatıralarda,bugüne ait menfaatlerde,geleceğe ait emellerde ortaklık,duygularda,alışkanlıklarda benzeyiş bu bağlardandır.
Türkiye,Türk’ün vatanıdır.Onun her karış toprağı uğrunda ölen şehit kanları ile yoğrulmuştur.Her tarafı atalarımızın eseri,camiler,köprüler,hanlar ve türbeler gibi anıtlarla doludur.Geçmişin mukaddes hatıraları ile dolu olan bu vatanda bağlılığımız her dönem var olmuştur ve var olacaktır.
Anayasaya göre”Türkiye Devleti vatan ve milletiyle bölünmez bir bütündür.”Bu ülkenin vatandaşı olan herkes bağımsız ve özgür bir milletin mensupları olarak değer ve kabul görürler.Bu modern ve eşitlikçi yapının mimarı olarak Atatürk vatan sevgisinde de örnektir.O,bütün başarısını milletiyle birlikte ve ondan güç alarak yaptığını her zaman itiraf etmekten büyük bir gurur duymuştur.Şu sözleri işte bu tezi doğrulamaktadır:”Ben şimdiye kadar millet ve vatan hayrına ne gibi hamleler yapmış isem,hep böyle halkımla temas ederek,onların alâka ve sevgilerinden,gösterdikleri samimiyetten kuvvet ve ilham alarak yaptım.”
Vatanın korunması,her geçen gün daha da gelişip zenginleşmesi bir millet için idealdir.Bu ideali besleyen vatan sevgisidir.Vatan sevgisinin milletin fertlerini birbirine bağlamada önemli rolü vardır.Bu bakımdan yeni yetişen nesillere her vesile ile vatan sevgisi aşılanmalıdır.

vatan