Türkiye İktisat Kongresi

Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat 1923):

Türkiye’de bulunan ziraatçı, sanayici, tüccar ve işçi temsilcilerinden oluşan 1135 kişinin katılımıyla İzmir’de düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi’nde Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere sosyal ve siyasi problemleri tartışıldı. Kongre sonunda oy birliği ile Misakıiktisadi kararları kabul edildi.

Atatürk’ün Açılış Konuşması

Ekonomisi bozulan Osmanlı Devleti, sömürgeci devletlerin baskısı altına girdi. Fabrika kurması ve ekonomik kalkınması engellenen ülkemiz işgal edildi. Milletimiz Millî Mücadele’yi başararak yok edilemeyeceğini dünyaya gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti’nin görevi; tam bağımsızlığı gerçekleştirmek, millî egemenlik esasına bağlı kalarak milletin zenginliğini, ülkenin imarını sağlamaktır. Bununla birlikte ülkemizi kalkındıracak olan yabancı yatırıma karşı değiliz. Bu kongre ile de ülkemiz ve milletimizin hakiki kurtuluşunu sağlayacak önemli kararlar alınacaktır. Bu kararlar ülkenin temelleri konumunda olacaktır.

Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, s. 57 – 69 (Özetlenmiştir.)

Kongre Başkanı Kâzım Karabekir Paşa’nın Konuşması

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar, millî bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak. Kara yollarımızda bizim otomobillerimiz, demir yollarında bizim trenlerimiz seyredecek. Hava sahamız Türk yapımı jetler, uçaklar ve hava araçlarıyla donanacak. Yerin altında madencilerimiz, üstünde çiftçilerimiz, sanatkârlarımız, işçilerimiz, fabrika ve sanayi kuruluşlarımızı inşa edecekler. Tüccarlarımızticarethaneleri ve bankalarıyla kâinatta yeni birTürkdünyası oluşturacaklar. Ve biz,Türkiye’ninçocuklarıekonomialanındakizaferlerimizledünyadabarışıyenideninşaedeceğiz.

Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, s. 86 – 90 (Özetlenmiştir.)

turkiye-iktisat-kongresi