Türk Milletinin Ekonomik Kalkınma Yemini veya Misakıiktisadi Kararları

Türk Milletinin Ekonomik Kalkınma Yemini veya Misakıiktisadi Kararları
• Türkiye, millî sınırları içinde, tam bağımsızlığı ile dünya barışının ve gelişmesinin üyesidir. Türkiye halkı, millî egemenlik ve bağımsızlığından kanı ve canı pahasına da olsa taviz veremez. Millî egemenliğe dayalı meclis ve hükûmetinin yardımcısıdır. Türkiye halkı, yıkıcı değil yapıcıdır. Bütün çalışması ülkesinin ekonomik kalkınmasına yöneliktir.
• Türkiye halkı, ülkesinin altın hazinesi değerinde olduğunun bilincindedir. Ormanlarını evladı gibi sever. Madenleri kendi millî gelişimi için işletir. Varlıklarını herkesten fazla tanımaya çalışır. Türkiye halkı tüketimini kendi ürünü ile karşılamaya çalışır. Çok çalışır. Zaman, varlık ve ithalatta israftan kaçar. Millî üretimi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmak kararlılığındadır.
• Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düşmanımızdır. Bağnazlıktan uzak dindar bir yaşantı her şeyde esasımızdır. Her zaman faydalı yenilikleri severek alırız. Türkiye halkı olarak maddi ve manevi varlığımıza karşı yapılan yıkıcı propagandalardan nefret ederiz. Bunlarla mücadeleyi bir görev biliriz. Türkler, irfan ve marifet âşığıdır. Türk halkı, her yerde hayatını kazanabilecek şekilde yetişir. Eğitim ve bilgiye verdiği kutsiyet nedeniyle (mevlidişerif) kandil gününü, aynı zamanda kitap bayramı olarak kutlar.
• Savaş ve yoksulluk nedeniyle eksilen nüfusumuzu artırmak, hayat ve sağlığımızı korumak zorundayız. Türk halkı çevre temizliğine önem verir, doğal çevreyi korur. Güçlü bir bedene sahip olmak için, ata sporu olan binicilik, nişancılık, avcılık, denizcilik gibi sporlarla vücudunu geliştirir. Hayvanlarına da önem vererek cinslerini düzeltir ve miktarlarını çoğaltır.
• Türk halkı, dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve kurumlarına düşman olmayan milletlere daima dosttur. Yabancı sermaye düşmanı değildir. Ancak kendi yurduna, kendi diline ve kanununa uymayan kuruluşlarla ilişkide bulunmaz. İlim ve sanat yeniliklerini nerede olursa olsun, doğrudan doğruya alır.
• Türk halkı özgüvenle, özgürce çalışmayı sever. İşlerinde sınırlama istemez. Türk halkı hangi sınıf ve meslekte olursa olsun, candan kardeştirler. Meslek, zümre itibarıyla el ele vererek birlik oluştururlar. Ülkelerini ve birbirlerini tanımak, anlaşmak için birlikte seyahatler düzenlerler. Türk ailesi, kadını ve kocası ile birlikte, çocuklarını bu ekonomik yemine göre yetiştirir.