Türk Halkının Cumhuriyete Bağlılığı

Türk Halkının Cumhuriyete Bağlılığı

Türk milleti, Atatürk öncülüğünde başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesini başarıya ulaştırmış ve yeni kurduğu devletini cumhuriyet değerleri üzerinde kurmayı başarmıştır. Türk milleti ve yöneticileri cumhuriyet ve demokrasiyi yönetimde vazgeçilmez kural olarak kabul etmiştir.
Türk halkı biliyordu ki Cumhuriyet ve demokrasi onun özgürlüklerinin garantisidir. Türk halkının siyasi, sosyal, bireysel ve ekonomik özgürlüğü ve bağımsızlığının garantisi cumhuriyet ve demokrasidir. İnsan haklarına sahip olmanın güvencesinin cumhuriyet ve demokrasiden geçtiğine inanan Türk milleti ne saltanat yönetimine geri dönmeyi düşünmüş ne de cumhuriyet ve demokrasi dışı yönetimlere taraftar olmuştur. Türk milleti binlerce şehit vererek kazandığı bağımsızlık ve cumhuriyetini daima korumak ve geliştirmek kararlılığındadır. Türk halkı, Atatürk döneminde başlattığı değişim ve gelişim süreci olan Türk inkılabını kendinden emin adımlarla yürütmektedir.

cumhuriyet-turk-halki