Türk Dil Kurumu’nun Açılması

Türk Dil Kurumu’nun Açılması (1932)

Atatürk yaptığı konuşmalarında tarihle birlikte dilin de önemine vurgu yapmıştır. Çünkü dil, toplumun vazgeçilmez değeridir. Millî kültürün temel unsurlarından biridir. Milletin sürekliliğinin güvencesidir. Millî birlik ve beraberliğin koruyucusudur. Günlük konuşmada ve bilimsel araştırmalardaki ihtiyaçlara cevap verebilen dil, bir ülkenin kalkınıp ilerlemesinin ön şartlarından biridir. Atatürk milletlerin doğuşu, sürekliliği, bağımsızlığı ve yükselişi ile dil arasındaki sıkı bağı çok iyi gördüğü içindir ki Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur. Atatürk’ün dil konusuna gösterdiği yakın ilgi onun Türk kültürüne verdiği önemin sonucu idi. Millî kültürün korunup gelişmesi de her şeyden önce Türk dilinin korunması ve geliştirilmesine bağlıdır. Milletleri millet yapan en önemli unsurlardan biri, kullanmış oldukları ortak iletişim aracı olan dildir. Dillerinde bozulma yaşanan milletler, kullanmış oldukları kelime ve kavramlara farklı anlamlar yükleyerek anlaşamaz duruma düşmüşlerdir. Dillerinde meydana gelen bozulma sonucu anlaşamaz duruma gelen milletler, güçlerini kaybetmişlerdir.
Atatürk, Türk dilinin korunmasına ve geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Türk dilinin korunması ve geliştirilmesi milletimizin birbiriyle iyi iletişim kurmasının en önemli araçlarından biridir. Toplumsal barışın sağlanmasında, demokrasinin gelişiminde, bilimsel gelişmelerin artmasında iletişimin büyük payı vardır. Türk dilinin korunması, Türk milletinin geçmişini, günümüzü ve geleceğimizi etkiler. Millî kimlik, kültür ve tarih araştırmalarının en önemli unsurlarındandır. Farklı yüzyıl ve coğrafyalarda kurulan Türk medeniyet tarihinin doğru bir biçimde öğrenilebilmesi Türk dilinin doğru bir şekilde bilinmesine bağlıdır. Bu amaçla 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin kurucuları, dönemin tanınmış edebiyatçıları ve milletvekilleri olan Samih Rifat, Ruşen Eşref, Celal Sahir ve Yakup Kadri’dir. Kurumun ilk başkanı Samih Rifat’tır.

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek” olarak tespit edilmiştir. Atatürk’ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil politikası belirlenmiş hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır. 1936’da Türk Dil Kurumu adını almıştır.

ataturk-ve-dil-kurultayi