Trombosit Süspansiyonu

Trombosit Süspansiyonu

Taze tam kandan hazırlanan, tam kanın trombosit içeriğini yüksek oranda ve etkin formda içeren kan bileşenidir. Bir ünite trombosit, tek bağışçıdan elde edilen trombosit süspansiyonunu ifade eder. Ortalama 50-70 ml’dir. Trombositler alındıktan sonra beş gün sonunda % 20-25 canlılıklarını kaybeder. Bu nedenle trombosit süspansiyonu beş gün içinde kullanılmalıdır. Trombosit süspansiyonlarının uygulamasında, ABO uygunluğu aranır.

Trombositlerin azalması veya fonksiyonlarının bozulması durumunda (kanamalı hastalıklar, ağır kan kayıpları, kan kanseri vb.) trombosit süspansiyonuna ihtiyaç vardır. Trombosit hazırlanması ve kullanımı halen Türkiye şartlarında pahalı bir teknik olduğu için trombosit istekleri, çok seçici olarak yapılır.

trombosit-kan-nedir