TRAFİKTE OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLAR

TRAFİKTE OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLAR

İnsanın var oluşundan itibaren sosyalleşip toplumsal yaşama geçmesi uzun bir süreç almıştır. Bu; onun düşünme, öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğinin bir sonucudur.
Toplumsal hayatı düzenleyen birçok kural vardır. Bunlar genel olarak; din, ahlak, görgü, örf ve âdet ile hukuki kurallardır. Hukuk kuralları devletin yaptırımında olup bu kurallara uyulmadığı takdirde bireyler cezalandırılmaktadır.
İnsanların trafikteki güvenini ve düzenini sağlamak amacıyla yasal düzenlemeler yapılmış ve bunlara uyulmaması durumunda verilecek cezalar belirlenmiştir. Ancak kişilerin trafikteki güvenliği ve düzenini sadece bu yasal düzenlemelerle sağlamak mümkün değildir.

Kişiler arası iletişimde geçerli olan sabır, saygı, sorumluluk, hoşgörü, nezaket, yardımlaşma,
duyarlılık gibi değerler trafikte daha da ön plana çıkmaktadır. Bunlara uymak ilişkileri olumlu
yönde etkiler. Çünkü büyüyen ve gelişen şehirlerde trafik çok yoğundur. Yoğun trafiğin insanlar
üzerinde yarattığı baskı ve yaşanan stres, ancak bu tür değerlerle aşılabilir. Bu nedenle, trafiğe
katılanlar, trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması bakımından sorumluluk sahibi olarak bir-
birlerine karşı sabırlı, saygılı ve hoşgörülü olmalıdırlar. Trafik kazası, yolda kalma gibi olumsuz-
luklarda yardımlaşmalıdırlar. Sürücüler, trafiğin akışı içerisinde diğer taşıt sürücülerine, yaya ve
yolculara saygılı ve nezaketli davranmalıdırlar (Resim 1.16). Aynı biçimde, yayalar da birbirlerine
ve taşıt sürücülerine karşı saygılı,
nezaketli davranmalı ve bu davranışı sürekli korumalıdırlar.
Sabırlı, saygılı, hoşgörülü, sorumluluk sahibi insanlar, bencillik duygularını yenmeyi öğrenmiş insanlardır. Kara yolunun başkalarıyla paylaşılması, toplumun can ve mal güvenliğinin korunması; trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalara uyulması, bu alışkanlığın gelişmiş olmasına bağlıdır.

Yoğun trafik akışı içerisinde, trafiğe katılanlar bazı hatalar yapabilirler. Bu hatalar, trafiğe katılan diğer kişilerce hoşgörüyle karşılanmalıdır. Başkaları tarafından yapılan uyarı ve eleştirilere saygı duyulmalı, bu hataların yinelenmemesi konusunda önlemler alınmalıdır. Trafiğe katılanlar sabır, saygı ve hoşgörüyü kendilerine ilke edinmelidirler.
Trafiğe katılanlar, kimi zaman hatalı olduklarını bile bile bazı olumsuz davranışlarda bulunabil-mektedir. Örneğin; araçlarındaki müzik sistemini çok yüksek sesle açmakta; araçlarını, kuralları hiçe sayarak tehlike oluşturacak biçimde kullanmaktadırlar. Bazı yolcular yüksek sesle konuşmanın sürücünün dikkatini dağıtacağını ve kazalara neden olabileceğini bildikleri hâlde bu tür davranışlar yapabilmektedirler. Sürücüler, aşırı hız yapmanın ya da alkollü olarak taşıt kullanmanın ne denli tehlikeli olduğunu bile bile bu davranışlarını sürdürebilmektedirler. Tüm bu olumsuz davranışlar, trafiğe katılan kişilerin kendi davranışlarını değerlendirmemelerinden ve yeterince toplumsal sorumluluk bilincine ulaşmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, ne olursa olsun, hatalı olduğu bilinen davranışlar yapılmamalıdır.
Özellikle hepimizin ortak kullandığı toplu taşıma araçlarında yolcular;
* Taşıtlara kargaşa yaratmadan düzenli binip düzenli inmeli (Resim 1.17),
Taşıt içinde bir yere sıkıca tutunmalı, kendisini ve diğer yolcuları tehlikeye sokacak davra-nışlardan kaçınmalı,
* Yüksek sesle konuşmamalı, başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlememeli,
* Yaşlı, hamile ve engelli olanlara yer vermeli,
* Taşıtlara zarar vermemeli ve onları temiz tutmalıdırlar.

Sürücüler de sabırlı olmalı, yolculara karşı kaba ve saygısız davranmamalıdır. Ani manevralardan ve aşırı hızdan kaçınmalı, taşıdıkları yolcuların sorumluluğunu hissederek trafik kurallarına uyup tehlike yaratmayacak biçimde taşıtlarını kullanmalıdırlar.
Ayrıca çevre kirliliğine neden olmamak amacıyla tüm sürücüler taşıtlarının bakımını zamanında yaptırmalı ve uygun yakıt kullanmalıdırlar. Geçtikleri yerlere dikkat ederek yayaların üzerine su ve çamur sıçratmamalıdırlar. Korna ve klaksonlarını gereksiz yere çalıp gürültü kirliliğine neden olmamalıdırlar.
Yaya ve yolcular atıklarını çöp kutularına atarak çevreyi ve toplu taşıma araçlarını temiz tut-malıdırlar. Trafiğe katılanlar kendi davranışlarını değerlendirirlerken yapacakları hataların başkalarını da etkileyebileceğini unutmamalıdırlar. Pek çok kişi, hiçbir hatası olmadığı hâlde hatalı davranışlar nedeniyle can ve mal kaybına uğramaktadır. Bu durum, trafiğe katılan kişilere ayrı bir sorumluluk yüklemektedir.
Trafiğe katılanlar da başkalarının trafikteki davranışlarını izlemeli ve değerlendirmelidirler. Ku-rallara uymayanlara ve olumsuz davranış gösterenlere saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde tepki göstermeli ve bu kişileri uygun bir dille uyarmalıdırlar. Bu tür davranış gösterenlerin neden olacağı kazalardan, hem trafiğe katılanlar hem de olabilecek maddî hasarlar nedeniyle ülke ekonomisi zarar görecektir. Bu nedenle herkes, trafik kurallarına aykırı davrananları uyarmaktan çekinmemeli; gerektiğinde bu kişileri ilgili kişi ve kurumlara bildirmelidir. Böyle bir yolun izlenmesi, bu kişilerin davranışlarını düzeltmelerinde etkili olacaktır.
Trafiğe katılanlar arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olabilir. Bu anlaşmazlıklar, söz konusu kişilerin hatalı davranışlarından kaynaklanmaktadır. Yapılan hatalar karşısında hemen öfkeye kapılmak doğru değildir. Böyle durumlarda, hata yapanlar nazikçe uyarılmalıdır. Çünkü kaba davranışlar tartışmalara yol açar, inatlaşmaya neden olur. Kişi, hatasını kabul etmek yerine savunmaya geçer. Oysa nazikçe uyarıldığında, hata yapan kişi de mahçup olur; hatasını kabullenir ve özür diler.
Trafikte yapılan hatalar karşısında soğukkanlı ve hoşgörülü davranmak, ortaya çıkabilecek tartışma ve anlaşmazlıkları yok eder. Ancak bazı kişiler sabırlı, saygılı, nazik ve hoşgörülü davranışlara rağmen öfkeli ve saygısız davranmaya devam edebilirler. Bu durumda tartışmaya girilme-meli, anlaşmazlığın çözümü için en yakın trafik polisine veya güvenlik kuruluşuna başvurulmalıdır.

trafikte-uyulması-gereken-kurallar