Trafik İşaret Levhalarının Grupları Hakkında Kısa Bilgi

Trafik İşaret Levhalarının Grupları
Trafik işaret levhaları, ifade ettikleri anlamlara göre beş gruba ayrılır. Bu guruplar şunlardır:
• Tehlike uyarı işaret levhaları,
• Trafik tanzim (düzenleme) işaret levhaları,
• Bilgi işaret levhaları,
• Duraklama ve park etme işaret levhaları,
• Otoyol işaret levhaları.