Toplumu Birleştiren Temel Değerler Hakkında Kısa Bilgi

Toplumu Birleştiren Temel Değerler

Toplumların kendine özgü değerleri vardır. Bu değerler.toplum içindeki fertleri bir arada tutar. Vatan ve millet sevgisi, ülkü ve ideal birliği, bayrak ve millî marş, hürriyet ve bağımsızlık coşkusu, insan hak ve hürriyetlerine saygı ortak değerlerin başında gelir.
Toplumu oluşturan bireylerin sahip oldukları farklılıklara zenginlik olarak bakılmasını sağlayan temel etken değerlerdir. İnsan haklarına saygı, hürriyet ve bağımsızlık gibi topluma yön veren değerler, insanlar arasındaki farklılığı güzel bir yapıya dönüştürür. Herkes birbirine saygı ve hoşgörü ile yaklaşırsa toplumda kaynaşma ve dayanışma olur.