Tohumlu Bitkilerin Temel Kısımları

Tohumlu Bitkilerin Temel Kısımları
Bitkiler toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki organ sistemine sahiptir. Toprak üstü organ sistemine sürgün sistemi, toprak altı organ sistemine ise kök sistemi denir. Bitkiyi toprağa bağlayıp su ve minerallerin alınmasını sağlayan kısım kök sistemidir. Sürgün sistemini gövde ve dallar oluşturur. Gövdenin dalları üzerinde yapraklar, çiçekler, tomurcuklar ve meyveler bulunur (Şekil 1.1). Tomurcuklar yeni dalları, yaprakları ve çiçekleri oluşturur. Tomurcuklar bitkinin genç sürgünleridir.

bitkilerin-temel-kisimlari