Tohumlu Bitkiler Hakkında Bilgi

Tohumlu Bitkiler Hakkında Bilgi

Açık Tohumlular (Gymnospermler) :
• Tohum taslakları ovaryum (yumurtalık) tarafından örtülmemiştir.
• Polen tüpü dişi organa varmadan oluşur.
• Tek döllenme vardır.
• Her zaman yeşil kalan, çoğu iğne yapraklı bitkilerdir.
• Hepsi odunsu olup otsu formu yoktur.
• Çok yıllık bitkilerdir.
• Çenek sayısı değişkendir.
• Endosperm (besi doku) haploittir.
• Besi doku döllenme olmadan gelişir.
• Örn : Çam

acik_tohumlular

Kapalı Tohumlular (Angiospermler) :
• Tohumlar ovaryum tarafından örtülmüş ve üzerinde de meyve vardır.
• Çift döllenme vardır.
• Polen tüpü dişi organda oluşur.

• Genellikle kışın dökülen, çoğu geniş yüzeyli yaprağa sahiptir.
• Otsu ve odunsu türleri vardır.
• Tek ve çok yıllık türleri vardır.
• Tek çenekli ve çift çenekli türleri vardır.
• Endosperm triploittir(3n)
• Döllenme oluktan sonra besi doku gelişir.
• Örn : Buğday, bakla meyve ağaçları

Kapalı Tohulular İkiye Ayrılır:

Çift Çenekli (Dikotil) Bitkiler :
• Tohumlar iki parçalı
• Çoğu çok yıllık odunsu bitkiler
• Enine büyümeyi sağlayan kambiyum
vardır.
• İletim demetleri gövdede düzenli bir
şekilde dağılmıştır. Yani açık iletim
demeti vardır.
• Yaprakları ağsı damarlıdır.
• Kökleri kazık kök tipinde olup
toprağın derinliklerine iner.
Örn : Gül, kabak, asma, elma

 

Tek Çenekli (Monokotil) Bitkiler :
• Tohumları tek parçalı
• Çoğu tek yıllık otsu bitkiler
• Hiçbir türünde enine büyümeyi sağlayan
kambiyum bulunmaz
• İletim demetleri gövdede düzensiz bir
şekilde dağılmıştır. Yani kapalı iletim
demeti vardır.
• Yaprakları paralel damarlıdır.
• Kökleri saçak kök tipte, toprak yüzeyine
dağılmıştır.
Örn :Mısır, lale, buğday, soğan

 

kapali_tohumlular