Teşkilatıesasiye’nin Kabulü

Teşkilatıesasiye’nin Kabulü (20 Ocak 1921)
TBMM I. İnönü Zaferi’nin ardından ilk anayasasını yaparak kurucu bir meclis olduğunu gösterdi. Bu anayasa ile Türk tarihinde ilk kez egemenlik millete verilmiş oldu.

1921 Anayasası’nın bazı maddeleri:
• Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. İdare yönetimi halkın kendi kendisinin yönetmesi ilkesine dayanır.
• Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.
• Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” adını taşır.
• Büyük Millet Meclisinin seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilenlerin üyelik süresi iki yıldır. Büyük Millet Meclisi üyeleri tüm ulusun vekilidir.
• Din buyruklarının yerine getirilmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi temel haklar, Büyük Millet Meclisinindir.
• Genel Kurul’da seçilen Büyük Millet Meclisi Başkanı hükümetinde başkanıdır.

Teşkilatıesasiye'nin Kabulü