Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesinin Amacı

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi
Amasya Görüşmeleri sonunda Mebusan Meclisi’nin yeniden açılması kararlaştırılmıştı. Mustafa Kemal’in İstanbul’un güvenli olmaması nedeniyle Meclisin Anadolu’da bir şehirde açılması teklifi Osmanlı Hükûmeti tarafından reddedildi. Meclisin İstanbul’da açılması kararlaştırıldı. Yurdun her yerinde seçimler yapıldı. Erzurum’dan milletvekili seçilen Mustafa Kemal, meclis toplanmadan önce Temsil Heyeti üyeleri ve Millî Mücadele’ye destek veren komutanlarla Sivas’ta bir araya geldi. Görüşme sonunda Ankara’nın Millî Mücadele’nin yönetileceği bir merkez olması kararlaştırıldı. Mustafa Kemal de hem Millî Mücadele’yi merkezinden yönetmek hem de meclisin çalışmalarını daha yakından takip etmek için Temsil Heyeti üyeleriyle beraber 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi. Ankara’da öğrenciler, seymenler ve halk tarafından coşkuyla karşılanan Mustafa Kemal, milletvekillerini Ankara’yaçağırdı.
Ankara’nın merkez seçilmesinde Ali Fuat Paşa komutasında Millî Mücadele’yi destekleyen bir kolordu olması, Ankara’ya yurdun her yerinden demir yolu ulaşımı kolaylığı, Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı yapılacak bir savaşta bölgeye yakın olması, İstanbul ve diğer şehirlerle haberleşme imkânının daha fazla olması etkili olmuştur.

temsil-heyetinin-ankaraya-gelisi