Temel Motorik Özellikler ( Biyomotor Özellikler )

Temel Motorik Özellikler ( Biyomotor Özellikler )

Doğduğumuz andan itibaren çeşitli bedensel hareketler yapma isteği duyarız. Hareket alanımızı geliştirme ve çeşitlendirme yolu ararız. Günlük hayatımızda koşmaya, sıçramaya, atlamaya veya tırmanmaya ihtiyaç duyarız.

Artistik jimnastik; bireyin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişimini destekleme konusunda en yararlı spor dallarından biridir. Bireyleri mutlu bir hayata hazırlamak için onların özgüvenlerini geliştirmeliyiz. Bunun için küçük yaşlardan itibaren fiziksel ve duygusal gelişimlerini destekleyen spor ve sanat eğitimleri gereklidir.

Artistik jimnastik uygulayana esneklik, koordinasyon, sürat, kuvvet, dayanıklılık ve ritim duygusu gibi çok yönlü temel motorik özellikler kazandırır. Esneklik jimnastikte çok önemlidir. Estetik ve uyumu verebilmek, hareketleri doğru teknikle yapabilmek için jimnastikçinin çok iyi esnekliğe sahip olması gerekir. Esneklik, çalışan kas gruplarına geniş hareket kabiliyeti vermesi ve sakatlanmalardan koruyucu olması bakımından bütün spor branşları için de önemlidir. Koordinasyon, kas sisteminin esnekliğine dayanır. Aynı mekanik nokta üzerindeki kas gruplarının zorunlu hareketi, merkezi sinir sistemi tarafından uyarılır. Bu koordinasyon hareketin akıcılığını ve enerji tasarrufunu belirler. Koordinasyonu öğrenme süresi hareketin devamlı tekrarı ile geliştirilir. Hız, bütün spor dallarında olduğu gibi jimnastikte de çok önemlidir. Hareketler hızlı ve dinamik yapılmalıdır. Kuvvet; jimnastikte hareket yapıcı, frenleyici ve önleyici bir unsur olarak tanımlanır. Artistik jimnastik yarışmalarında kuvvetle ilgili kurallar vardır. Yer, halka ve paralel aletlerinde kuvvet, seri içinde görülecek biçimde kurallara uygun sayı ve zamanda yapılmalıdır. Dayanıklılık başarılı antrenmanların sonucunda elde edilir. Ritim duygusu, bayan sporcuların serilerini yer aletinde ve müzik eşliğinde ahenkle yapabilmeleri için önemlidir.

Temel motor özelliklerinden birisinin eksikliği fiziki performansı olumsuz etkiler. Bunun için artistik jimnastik yapan sporcuların temel motorik özellikleri çok yönlü bir gelişim gösterir.
Temel Motorik Özellikler