Tekâlifi milliye Emirleri

Tekâlifi milliye Emirleri (7 -8 Ağustos 1921)
Mustafa Kemal, başkomutanlık yasasının verdiği yetkiye dayanarak Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 7-8 Ağustos 1921’de Tekâlifimilliye Emirleri (Millî Yükümlülükler Buyrukları)ni yayımladı. Bu emirlere göre;
Her aile birer kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayacak ve komisyona verecek, herkes elindeki bez, patiska, pamuk, yün, kumaş, iplik vs’nin % 40’ını; buğday, saman, un, arpa, vb. her türlü gıda maddelerinin % 40’ını; benzin, motorin, lastik, kablo, pil ve telin %40’ını; deve, öküz, at, katırın % 20 sini paraları sonra ödenmek üzere komisyona teslim edecekti. Yine halkın elindeki tüm silah ve cephane üç gün içinde komisyona teslim edilecek ve kasatura, kılıç, mızrak ve eyer yapabilecek tüm zanaatçılar isimlerini, yeteneklerini komisyona yazdıracaktı. Herkes elinde kalmış olan her çesit aracıyla ayda bir kez 100 km’yi geçmemek şartıyla ordu mallarını ücretsiz taşıyacaktı. Ordunun ihtiyacına lazım olabilecek bütün terk edilmiş mallara da el koyulacaktı.
Herkesi Millî Mücadele’ye yardıma çağıran bu emirleri yerine getirmek için her ilçede bir Tekâlifimilliye komisyonu kuruldu. Ayrıca Tekalifimilliye Emirleri’nin uygulanabilmesi ve cephe gerisinin güvenliğinin sağlanabilmesi için de İstiklal Mahkemeleri görevlendirildi.
Tekâlifimilliye Emirlerinin zamanında ve eksiksiz olarak uygulanması, Sakarya’nın doğusuna çekilmiş olan Türk ordusunun ihtiyaçlarını gidermekte büyük faydalar sağladı. Türk milletini büyük fedakârlıklara sevk eden sadece emirler ve kanunlar değildi. Vatanı uğruna her türlü fedakârlığı göze alan Türk halkı Başkomutanın istediklerinden de fazlasını seve seve verdi. Tekalifimilliye emirlerinin uygalanışı Türk halkının Millî Mücadele’de verdiği önemli bir dayanışma örneğidir. Bu dayanışma ile Türk milletinin birlik ve beraberliği sağlanmış, vatanın ve milletin bağımsızlığı elde edilmiştir.