Tedavi Hizmetleri Hakkında Kısa Bilgi

Tedavi Hizmetleri Hakkında Kısa Bilgi
Sağlık hizmetlerini bir diğer boyutunu tedavi hizmetleri oluşturmaktadır.

Hastalık etkeninin ortadan kaldırılması, hastalığın ya da herhangi bir sakatlığın iyileştirilmesi için yapılan hizmetlerin tümüne tedavi hizmetleri denir.

Bu hizmetlerin tümü hekimler ve diğer sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetlerde hekimlerin sorumluluğu koruyucu hizmetlere göre daha fazladır.

ocağında, dispanserde, muayenehanelerde, ana ve çocuk sağlığı merkezinde ya da poliklinikte verilir.

Tedavi hizmetleri üç basamakta gerçekleşir:
Birinci basamak tedavi hizmetleri hastanın ayakta muayene ve tedavisinin yapıldığı hizmetleri kapsar. Bu hizmet sağlık personeli tarafından hastanın evinde, sağlık ocağında, dispanserde,

Bu basamaktaki sağlık personeli doktor, hemşire, sağlık memuru ve ebeden oluş-
maktadır.

Birinci basamaktaki tedavi hizmetlerinde hastalar ayaktan tedavi edilmektedir.

Îkinci basmak tedavi hizmetleri hastanın rahatsızlığının uzman doktorlar tarafından teşhis ve tedavi edilmesi için yataklı bir sağlık kuruluşunda verilen hizmetlerdir.
Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hasta için sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı durumlarda doktor hastayı ikinci basamak sağlık kuruluşları olan hastanelere sevk eder.

IIHızlı ve etkin sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için, ikinci basamak sağlık kuruluşlarına, birinci basamak sağlık kuruluşlarına müracaat edildikten sonra gidilmelidir.

Uzman doktorlar tarafından özel muayenehane veya polikliniklerde verilen sağlık hizmetleri de ikinci basamak sağlık hizmetlerine girmektedir. Hamile kadının özel polikliniklerdeki kadın doğum doktoruna ( jinekolog) gitmesi örnek olarak verilebilir.

Üçüncü basamak tedavi hizmetleri özel bir alanda uzmanlaşmış sağlık personelinin en gelişmiş teknolojiyle verdiği sağlık hizmetlerini kapsar. Doğum evleri, onkoloji (kanser) hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kurumlarda verilen hizmetler bu kapsama girmek-tedir. Hasta, ikinci basamakta verilen tedavinin yeterli olmaması durumunda doktorlar tarafından üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilir (gönderilir).

Hastaların bu üç basamaklı tedavi hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için bu sevk zincirine uymaları gerekir. Böylece hastaların ikinci ve üçüncü basamakta yer alan hastanelerde gereksiz yere yığılmaları engellenmiş olur. Hastaların sağlık kuruluşlarındaki bu yığılmalarının engellenmesi işlerin daha çabuk ve hızlı yürümesi için önemlidir.

Hasta önce birinci basamak sağlık kuruluşuna gider. Doktor tarafından uygun görülürse ikinci basamak sağlık kuruluşuna; uzman doktor gerekli görürse buradan da üçüncü basamak sağlık kuruluşuna gönderilir.

Tedavi Hizmetleri

Tedavi Hizmetleri1

Tedavi Hizmetleri2