TBMM Hükümeti – Sovyet Rusya İlişkileri

TBMM Hükümeti – Sovyet Rusya İlişkileri
1917 ayaklanmasından sonra Rusya’da yönetimi ele geçiren yeni hükûmet, Anadolu’da başlayan millî hareketi büyük bir dikkatle izliyordu. Çünkü Bolşevik iktidarını kendi rejimleri için sakıncalı gören İtilaf Devletleri ile ilişkileri gergindi. Her iki devletin düşmaları da aynıydı. Anadolu’da
kurulan yeni hükûmetin başarı sağlaması Rusya’ya güneyden gelebilecek tehlikelerin önlenmesi
için önemliydi. TBMM de İtilaf Devletlerine karşı müttefikarayışındaydı.
TBMM Hükûmeti’nin tanınma isteği, MillîMücadele için gerekli silah ve paraya duyulan ihtiyaç ve
doğu sınırının güvenliği Sovyet Rusya ile TBMM Hükûmeti’ni yakınlaştırdı. Sovyet Rusya’nın
Ankara’ya elçi göndermesinden sonra Batı Cephesi komutanlığından alınan Ali Fuat Cebesoy Mustafa Kemal tarafından Moskova’ya büyükelçi olarak gönderildi.

ali-fuat-cebesoy