Tartışmanın amacına uygun olması için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında kısa bilgi

Tartışmanın amacına uygun olması için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında kısa bilgi
Tartışma yapılacak konunun güncel olmasına, tartışılacak yönlerinin bulunmasına, yorumlamaya imkân vermesine dikkat edilmelidir.
Tartışmada bir konuda edinilmiş peşin hükümlerin (ön yargıların), önceden alınmış kesin kararların, bilinen farklı cümlelerle devamlı tekrar edilmesi tartışmayı renksiz ve monoton bir sürece dönüştüreceğinden böyle durumlardan kaçınılmalıdır.
Tartışma sırasında sakin olunmalı, duygusal değil, mantıklı tepkiler verilmelidir.
Söz oyunlarına başvurulmamalı; her şey, olduğu gibi açık ve anlaşılır anlatılmalıdır.
Yeri geldiğinde susmanın da bir erdem olduğu unutulmamalıdır.
Konuşan kişinin kendine güvenini jest ve mimikleriyle belli etmesi gerekmektedir.
Başkalarının görüşleri sabırla dinlenmelidir. Karşılıklı saygılı ve hoşgörülü, nazik ve sabırlı olunmalıdır.
Tartışma öncesinde, belirlenmiş konu hakkında araştırma yapmalı; bilgi, belge ve uzman düşüncelere başvurulmalıdır.
İleri sürülen görüşler örnek ve tanıklarla kanıtlanmalı, düşünce soyut ve ucu açık bırakılmamalıdır.
Konuşmacıların olabildiğince izleyicilerin anlayabileceği bir dil kullanması ve konunun bilimsel terimlerine fazla yer vermemesi ilke olarak benimsenmelidir.
Bu özellikler dikkate alındığında tartışma amacına ulaşacaktır.
Tartışmaların amaç ve işlevine uygun olması için tartışmayı bir başkanın yönetmesi gerekmektedir.

tartisma_amaci