Tartışmaları Yöneten Kişinin Görev ve Sorumlulukları Hakkında Kısa Bilgi

Tartışmaları Yöneten Kişinin Görev ve Sorumlulukları Hakkında Kısa Bilgi

Tartışmacılara ve dinleyicilere konuyu tanıtmak
Dinleyicilere tartışmacıları tanıtmak
Tartışmayı başlatmak
Konuşmacılar arasında ayrım yapmamak
Konuşmacılara eşit süre vermek Konuşmacıların konu dışına çıkmasını engellemek Konuşmacılara ara ara sorular yöneltmek Yer yer özetleme yaparak konuyu toparlamak Kurallara uymayan konuşmacıları uyarmak Tartışmada varılan sonucu bir rapor hâline getirmek

Tartışma için seçilen başkanın uyması gereken kuralları sıraladıktan sonra şimdi de tartışmanın önemi için dikkat edilecek noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:
Konu
• Tartışmaların konu seçiminde konuşmacı ve dinleyicilerin tutum ve düşünceleri göz önünde tutulmalıdır.
® İlgi çekici olmalıdır.
® Katılımcıları rahatsız edici nitelikte olmamalıdır.
• Konunun açılması için seçilen düğüm soruları açık, anlaşılır ve konuyu tam olarak saptaması gerekir.
• Konunun güncelliğine ve tartışılacak yönlerinin bulunmasına dikkat edilmelidir.
Sorular
• Tartışmalarda sorulacak sorular katılımcıları yönlendirecek nitelikte olmalıdır.
• Konu ile ilgili anahtar veya düğüm sorular tartışma öncesinde hazırlanmalıdır.
• Sorular, konuyu zenginleştiren ve sorunu çözüme kavuşturan bir nitelikte olmalıdır.
Tartışma Ortamı
• Tartışmalarda konuşmacıların ve dinleyicilerin birbirlerini görebilecek bir pozisyonda oturmalarını sağlamak gerekir.
• Ortam, konuşmacı ve dinleyici sayısına göre önceden düzenlenmeli, geniş veya çok sıkışık olmasından kaçınılmalıdır.
• Tartışma için en uygun oturma biçiminin, yarım ay veya daire biçimi olduğu unutulmamalıdır.
Araç ve Gereçler
• Tartışmada düşüncelerin somutlanması adına görsel ve işitsel ögelerden yararlanılabilir.
• Değişik sunum tekniklerinden yararlanılarak (slayt, şekil, resim, grafik vs.) dikkatin dağılması engellenebilir.

Değerlendirme
• Her tartışmanın belli bir işlevi ve amacı olduğu gibi sonucunun da olması gerektiği unutulmamalı, tartışma sonunda tartışma, konuşmacılar tarafından değerlendirilmeli ve özetlenmelidir.
• Tartışmaların düzenleniş amaçları, hedef dinleyici kitlesinin zevk, kültür ve anlayışına göre nitelikler kazanabilir. Bu tartışmalara basın ve halka açık olup toplum önünde yapıldığından “topluluk karşısında tartışmalar / topluma açık tartışmalar” denir.
Topluma açık tartışmalarda konuşmacılar, tartışma konusundaki bilgi, birikim, görgü, düşünce ve kanaatlerini halka iletebilmektedir. Tartışmada kamuoyu yaratma endişesi konuşmacıdinleyici ilişkisini belirleyen önemli faktörlerdendir.
• Bazı tartışmaların ise yalnızca sonuçları basın aracılığıyla duyurulur. Örneğin üst düzey güvenliği gerektiren ve kamu güvenliği ile ilgili bir kararın tartışılması doğal olarak halka ve basına kapalı yapılacaktır. Bu durumda tartışma sonrasında varılan sonuçlar çoğunlukla gerekli görüldüğü oranda basınla hâliyle de halkla paylaşılır.
• Panel, açık oturum, sempozyum (bilgi şöleni), forum gibi topluma açık tartışmalar basın ve halk önünde gerçekleştiği gibi münazara ise daha çok eğitim amacıyla sınıflarda düzenlenmektedir.

tartisma_baskani