Tanzimat Fermanı ve Maddeleri Hakkında Kısa Bilgi

Tanzimat Fermanı ve Maddeleri Hakkında Kısa Bilgi

1839 – TANZİMAT FERMANI (Gülhaneyi Hattı Hümayun)
Hazırlayan Mustafa Reşit Paşa, okunduğu yer Gülhane Parkı’dır. Maddeler:
1. ) Osmanlı tebaasında yaşayan herkesin can,mal ve namus güvenliği devlet
garantisindedir.
2. ) Askerlik sağlam esaslara dayandırılacaktır.
3. ) Vergiler herkesin gelirine göre alınacaktır.
4. ) Kanun önünde herkes eşittir. Yargılanmadan kimse cezalandırılamaz.mahkemeler
herkese açık olacaktır.
5. ) Herkes mal mülk sahibi olabilir.
6. ) Rüşvet ve İltimas önlenecektir.
Sonuç: Sultan Abdülmecit bu maddelere uyacağına dair söz verdi. Böylece Osmanlı’da ilk kez yasa (kanun) üstünlüğü kabul edildi. Anayasal sürecin başlangıcıdır.