Tam Kan Hakkında Kısa Bilgi

Tam Kan
Tam kan, donörden transfüzyon için veya işlenerek yeni ürünler elde etmek üzere alınan, uygun bir antikoagulan madde ile karıştırılmış ve hiçbir ayırma işlemine tâbi tutulmamış insan kanıdır. Donörden alınan 450 ml kana hiçbir işlem uygulanmadan 63 ml antikoagulan eklenerek elde edilir. Donörden alındıktan sonra 24 saatten daha kısa süre beklemiş tam kana, taze tam kan denir. 1 ünite tam kan 200 ml eritrosit, 250 ml plazmadan oluşur.

Tam kan; 2-6 °C arasındaki ısıda, torbalarda kullanılan koruyucu solüsyona göre 21 veya 35 gün saklanır. Tam kan, rutin olarak bileşen hazırlanan yerlerde kaynak olarak kabul edilmeli ve transfüzyon uygulamalarında yer almamalı ya da uygun plazma ürünleri ve kan bileşenlerinin bulunamadığı durumlarda, yalnızca eritrosit ve kan hacmi eksikliği birlikte ise kullanılmalıdır. Donör ile alıcı arasında ABO-RhD ve cross-match uygunluğu olmalıdır.

tam-kan