Yeryüzünde Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Yeryüzünde yıllık ortalama sıcaklık haritası (4.1.Harita) incelendiğinde şu özellikler görülür: • Genel olarak (Yer’in biçimi nedeniyle) Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır. • En