Yeryüzünde Sıcaklık Nasıl Dağılır? Sıcaklık dağılışı incelenirken izoterm (eş sıcaklık) haritalarından yararlanılır. izoterm haritaları, yeryüzünde aynı sıcaklık değerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilir. Bunlar da gerçek ve