Yerşekilleri Nasıl Oluşmuştur? Yeryüzünün her yeri aynı görünümde değildir. Kimi yerler engebeli, kimi yerler düz, kimi yerler de çukurdur. Yeryüzündeki kabarıklık, düzlük, çukurluk, kıyı biçimleri vb. görünümlerin hepsine