Yeri Şekillendiren Kütle Hareketleri Hakkında Kısa Bilgi Yer kayması (heyelan), kalın toprak örtüsünün bazen de tabakaların eğim doğrultusunda kayması olayıdır. Yer göçmesi ise yer altındaki boşlukların tavanlarının çökmesiyle