Yer Şeklinin Profilinin Çıkarılması Profil, yandan görünüşü ifade etmektedir. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalardan yararlanılarak yer şekillerinin de profili çıkarılabilir. Profil çıkarılırken sırasıyla şu işlemler yapılır: • Profili