Yaşadığı coğrafyaya kendi adını verebilen Türk toplulukları şunlardır. – Sibirler (Sibirya) – Hazarlar (Hazar Denizi) – Kıpçalar (Dest-i Kıpçak) diğer adları Kumanlar.