YARARLI CEMİYETLER Trakya-Paşaeli Cemiyeti Doğu Trakya ve çevresini savunur. (İzmir) Redd-i İlhak Cemiyeti Batı Anadolu’yu savunur. Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Trabzon ve çevresini savunur.