Virüslerin Çoğalması Ökaryot canlılar gibi prokaryot canlılar da virüsler tarafından enfekte edilebilir. Bakterileri enfekte eden virüsler bakteriyofaj veya kısaca faj olarak adlandırılır (Şekil 1.3.25). Virüs genomu konak hüre