Ulak ile Sadrazam Olaylar yine Osamanlı İmparatorluğu döneminde geçer.Yazar hikayenin başında hikayenin temelini oluşturan yöntemlerle ilgili anlatımlarda bulunmaktadır. Padişahlar sefer çıkacakları zaman,bazı zamanlar seferin güvenliği açısından nereye sefer