Türkiye’ye İletişim Alanında Yansımalar ve Sonuçları Osmanlı İmparatorluğu Batı’daki gelişmelerin dışında kalmıştır. İletişim alanında geleneksel yapısı Tanzimat dönemine kadar önemli bir değişime uğramadan da korunmuş ve hiç bir