Türkiye Selçuklu Devleti (1077 – 1308) ve Beylikler Türkiye Selçuklu Devleti (1077 – 1308) ve Beylikler: Süleyman Şah’ın kurduğu bu devlet, 1243’te Kösedağ Savaşı sonrasında İlhanlılara bağımlı hâle