Türk Tarih Kurumu’nun Açılması (1931) Türk Tarih Kurumu, Türk milleti aleyhindeki görüşlere cevap vermek, millî bilinç ve kültürü geliştirmek amacıyla kuruldu.1930’da Türk Ocağı çatısı altında yapılandırıldı. 1931’de Türk