Türk Milletinin Ekonomik Kalkınma Yemini veya Misakıiktisadi Kararları • Türkiye, millî sınırları içinde, tam bağımsızlığı ile dünya barışının ve gelişmesinin üyesidir. Türkiye halkı, millî egemenlik ve bağımsızlığından kanı