TÜRK KÜLDÜRÜNÜN OLUŞUM AŞAMALARI – Anav Kültürü M.Ö (4500) – Kelteminer Kültürü m.ö (3000) (Balıkçı) – Afonesyevo kültürü m.ö (3000) – Andronova kültürü m.ö (2500) – Karasuk kültürü