Türk Denizciliği ve Kabotaj Kanunu Ekonomi alanında yapılan diğer bir düzenleme de deniz ticaretine yöneliktir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde kapitülasyon antlaşmalarının etkisiyle deniz taşımacılığı ve ticareti