TRAFİKTE OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLAR İnsanın var oluşundan itibaren sosyalleşip toplumsal yaşama geçmesi uzun bir süreç almıştır. Bu; onun düşünme, öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğinin bir sonucudur. Toplumsal