Trafik İşaret Levhalarının Grupları Trafik işaret levhaları, ifade ettikleri anlamlara göre beş gruba ayrılır. Bu guruplar şunlardır: • Tehlike uyarı işaret levhaları, • Trafik tanzim (düzenleme) işaret levhaları,