Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Atatürk, Türk toplum hayatında büyük bir değişim meydana getirdi. Atatürk’ün toplumsal hayatta meydana getirdiği değişim, Türk toplum hayatını çağdaşlaştırmaya ve millîleştirmeye yöneliktir. Bu amaçla