Teyemmüm İslam, insanların dinî sorumluluklarını yerine getire-bilmeleri için her türlü kolaylığı sağlamıştır. Sorumluluklar yerine getirilirken karşılaşılacak engelleri aşabilmek için çözüm yolları sunmuştur. Bunlardan birisi de teyemmümdür. Allah, Kur’an-ı